Sterkt og engasjert Internasjonalt Fokus !
Syver Grepstad

Kantina / aulaen på Sognal vgs var meir enn fullsett då Internasjonalt Fokus vart sett onsdag. Det sterke foredraget til Syver Grepstad gjorde inntrykk. Den tidlegare Sogndalseleven har vore med å berga over 2000 båtflyktningar i Middelhavet. Internasjonalt Fokus er oppsparket til solidaritetsdagen / arbeidsdagen for Eshowe på Sogndal vgs. 2. desember .
2016.11.25 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Søknadsfrist for yrkessjåfør 1. desember

Trailer

Me minner om søknadsfristen for 19-vekeskurset i yrkessjåfør, som er 1. desember. Kurset startar 16. januar på Kaupanger, og varer til 16. juni.

Informasjon og søknadsskjema finn under Les meir...
2016.11.22 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Trivst svært godt på idrettslinja
Miriam Vilnes Mjåseth

- Eg trivst svært godt på idrettslinja på Sogndal vgs, kjekt å kunne drive med min idrett på skulen. Det seier Kaupangerspelaren Miriam Vilnes Mjåseth. Ho er ein av to spelarane på Kaupanger som har fast plass på J16-landslaget i fotball. Kaupanger var nær å vinna 2. Div-damer i år. Det tette samarbeidet med Idrettslinja er ein viktig faktor for sportsleg framgang for KIL-damene.

Tekst: Thea Hovda Tennefoss og Miriam Grotle – 2 MIK/Stud.spes
Foto: NFF

2016.11.14 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Markørar i Sivilforsvaret si storøving

Sivilforsvaret i øving
Torsdag 27.10 var Vg1 Helse- og oppvekst med, som markørar, i den største øvinga Sivilforsvaret har gjennomført i Sogndal. På formiddagen vart det skipa til ei trafikkulykka i Rubbesteintunnelen og på ettermiddagen var det gasslekkasje i tribunebygget, på Kvåle stadion. Elevane fekk gode tilbakemeldingar og dei hadde vore med på å gjere øvinga meir realistisk. Her var det mykje fagleg for elevane då dei fekk sjå førstehjelp i praksis.

Tekst: May Britt Hunshamar Bø
Foto: Håvard Bjelde
2016.11.02 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Vg2 Byggteknikk i arbeid med lagerbygg

Vg2 Byggteknikk
Denne hausten har VG2 Byggteknikk, i lag med faglærar, arbeidd på eit lagerbygg på Hafslo. Elevane har vore med frå starten av og målt ut høgder og vinklar. Dei har sett opp forskaling, armert og støypt både fundament og ringmur til bygget. Det har vore ein utruleg positive og flink gjeng som òg er godt fornøgde med å få jobbe ute i «felten». Byggherren har kun lovord å gi oss!

Tekst/foto: Per Ivar Lomheim
2016.10.31 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
RM-klassen på fiskeekskursjon
RM-klassen på tur

Onsdag til fredag sist veke var Vg1 restaurant– og matfag på fiskeekskursjon til Steinsund Marina og Gåsvær. Det vart ein kjempefin og lærerik tur for elevane.

Tekst/foto: Alfred Haukeland
2016.10.26 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Vasskvalitet
Lerum besøk -

Den eine gruppa i Teknologi- og forskingslære var på besøk hjå Lerum før haustferien. Besøket er ein del av prosjektet om vasskvalitet som gruppa no jobbar med.

Tekst/foto: Gruppa i Teknologi- og forskingslære
2016.10.21 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
MOT på Sogndal vgs
Avtale med MOT

3. juni 2016 vedtok elevrådet ved Sogndal vgs å bli MOT-skule. 23. juni signerte MOT sentralt, v/ Martin Aas og rektor, Marta Sofie Vange, ein avtale som inneber at skulen vår blir medlem i 3 år framover.

Tekst: Charlotte Alme Bringe

2016.09.23 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Foreldremøte for Vg3- klassene
Foreldresamtale

Sogndal vidaregåande skule inviterer med dette til foreldremøte: Onsdag 21. september i Trollsalen på Sogndal vgs, klokka 18.00

Vel møtt!

Marta Sofie Vange
rektor
2016.09.13 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Elevengasjement og fråvær i fokus på skuleopninga
Opn 16 sofie fram

Så er skuleåret 2016/17 i gang på Sogndal vgs. Over 800 elevar / lærarar var samla til den tradisjonelle opninga på fylkestribuna på Campus mandag. Elevrådsleiar Sofie Sundberg la vekt på at elevar og lærarar må ta aktuelle samfunnspørsmål inn i undervisninga. Ho oppfordra også elevane til å engasjera seg i elevrådsarbeid. Rektor Marta Sofie Vange rosa elevane for initiativet til at Sogndal vgs no er MOT-skule att. Ho understreka også at den nye grensa for 10 prosent fråvær set endå strengare rammer for det å få karakterar i dei ulike faga og dermed gjennomføring av skuleåret.
2016.08.16 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skulestart 2016/2017
Rektor ynskjer velkomen til nytt skuleår

Alle elevar møter til skulestart måndag 15. august kl. 09.00. Vi markerer opninga av skuleåret med ei fellessamling på Fosshaugane stadion. Resten av dagen er det klassevis samling med kontaktlærar. Ta med mat, eller så vil kantina vere open for å kjøpe mat.

Vel møtt til nytt skuleår!

Marta Sofie Vange
rektor

Sjå meir informasjon og viktige linkar for elevane under "Les meir".
2016.07.05 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Søknad om skuleskyss
Søk om skuleskyss


Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss på Vigo innan 3. august.
2016.07.04 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Flott og verdig markering for 220 avgangselevar !
Framside_9694

Sogndal vgs markerte fredag kveld avslutninga på skulegangen for avgangselevane i VG2 og VG3. I alt var 220 elevar og tilsette samla i skulekantina. Ei stilfull høgtidsstund med morsomme talar, underhaldningsinnslag og god mat servert av kjøkkenet på skulen.
2016.06.07 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Elevar frå studiespesialiserande byta ut blyant med drill og vernesko

Julia og Karoline
Andreklassingane i faget teknologi og forskingslære har på tidlegvåren vore på byggfag og jobba med eit tverrfagleg bruprosjekt. Brua vart først designa i Sketchup (3D-program) ut ifrå kriterium om estetisk utsjånad og realisme. Hovudkonkurransen gjekk derimot ut på å lage den brua med sterkast konstruksjon.

Tekst og foto: Kim Vidar Bakken
2016.05.11 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Fleirkulturell aktivitetsdag for Helse- og oppvekstfag

Fleirkulturell dag - Middag
Veke 16 hadde VG1 klassane på Helse og oppvekst temaveke om «Det fleirkulturelle samfunnet». Veka ende opp med ein aktivitetsdag, der ungdommane frå Sogndal Statlege mottak var gjester.

Tekst: Asbjørg Elise Rebni
Foto: Mona Himle
2016.05.02 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Fylkesmeister i vg2 elenergi
Anders Christiansen

Anders Christiansen, 2ELB ved Sogndal vgs, vart onsdag fylkesmeister i vg2 elenergi. Han konkurrerte på Fylkeskonkurransen i yrkesfag saman med over 40 andre elevar frå Måløy, Eid, Flora, Mo og Øyrane, Sogndal og Årdal vgs. Dei konkurrerte om kven som var best i sine fagfelt anleggsteknikk, sveising, maskinering, industrimekanikar, industriell møbelproduksjon, design og elenergi.
2016.04.22 av Marianne Hagen [Les meir...]
Eg har ein verdenspremiere å visa fram sa Erik Poppe til fagdagpublikum på Filmfestivalen !

Sofaprat med Erik Poppe og Leo Ajkic
Fagdagen på Sogndal Filmfestival vart avvikla fredag med fleire hundre interesserte tilhøyrarar på dei ulike foredraga i kulturhuset. Brennpunktredaktør Odd Isungset sette tidleg standarden med sine eksempel på undersøkjande journalistikk, Falkeblikk hadde mange spennande bilete frå sin droneproduksjon og Leo Ajkic ga levande eksempel på si eventyrlege utvikling som reporter. Høgdepunktet for mange på fagdagen kom med Erik Poppe som drog nær 7 eksklusive nyklippa minuttar frå "Kongens Nei" opp frå ermet. I eit spennande foredrag avslutta Poppe med det han sjølv kalla ein verdspremiere på promoen for filmen som frå denne veka av skal lanserast internasjonalt.
2016.04.11 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Stem fram Publikumsprisen Sogndal Filmfestival på NRK !
JuryFram

Avstemninga på Publikumsprisen på NRK Sogn og Fjordane / Sogndal Filmfestival 2016 er i full gang. Juryen har nominert 10 filmar som ligg ute til avstemning til 7.april. I alt er det påmeldt over 40 filmar til festivalen og interessa for festivalen utanfrå fylket er aukande. Arrangørane 3 MK er veldig nøgde med interessa for årets festival. Nivået er høgare enn før seier jurysjef Stein Magne Os. Bruk lenka til NRK på neste side til å sjå filmane gi di stemme på Publikumsprisen.
2016.03.29 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Skidag i fantastisk solskin
Snømann

Skidagen til Sogndal vgs var i år ved Sogndal Skisenter i Hodlekve, og vart særs vellukka i strålande solskin.
2016.03.17 av Marianne Hagen [Les meir...]
2 førsteprisar til Sogndal vgs på Fylkesmessa for Ungt Entrepenørskap !
Processfram

Process UB / 2 MK frå Sogndal vgs gjorde ein særs god innsats i fylkesfinalen for ungdomsbedrifter på Nordfjordeid onsdag. Process vart kåra til beste HR-verksemd - beste internt organiserte verksemd. Process delte også 1. prisen for beste rekneskap. aDABt UB frå Flora vgs vann prisen for beste ungdomsbedrift. Læraransvarleg Synnøve Astrid Eimhjellen rosar elevane for god førebuing og presentasjon på Fylkesmessa.
2016.03.10 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Ferdamenn frå 2 KEA i vesterveg
2KEA til Island

No fer snart 2 KEA over til Island.
9.-16. mars reiser me til Reykjavik og Tækniskolinn der me besøker våre gode venner. Me skal treffa att dei som var hjå oss i oktober samt fretta nytt å ta med heim.

Tekst og foto: Oddbjørn Skjerdal
2016.03.07 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Sogndalsrussen : Fantastiske 342 000 til Kreftaksjonen !

Resultatet av innsamlingsaksjonen til russen for kreftsaka sist veke vart det beste nokonsinne. Bøsseaksjonen til Sogndalsrussen har lange tradisjonar - men aldri tidlegare har dei nådd opp i 1/3 million kroner med dør til - døraksjonen sin. Dei 342 000 kronene går til Kreftforeningen som har mange viktige formål å bruka dei innsamla midlane på. Rektor Marta Sofie Vange seier ho er imponert over innsatsen til russen.
2016.03.04 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Eksklusive klipp frå "Kongens Nei" på Sogndal Filmfestival.
Erik Poppe fram

Sogndal Filmfestival - i regi av 3 MK - har skaffa seg 4 spennande foredragshaldarar til Fagdagen i kulturhuset fredag 8. april. Erik Poppe som er regissør på den komande storfilmen "3 døgn i april - Kongens Nei" , vil visa klipp frå filmen som har premiere i september. Også filmselskapet Falkeblikk - med tilhald på Campus - presenterer eigne reklame-filmar for TV og gir døme på korleis Falkeblikk er blant dei beste på dronefotografering i landet /internasjonalt.
2016.03.03 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Foreldresamtale 23. og 24. februar for Vg1 og Vg2

Foreldresamtale 23. og 24. februar
Sogndal vidaregåande skule inviterer til foreldresamtale med faglærar og/eller kontaktlærar i veke 8.
Studieførebuande utdanningsprogram skal ha samtale tysdag 23. februar og yrkesfaglege utdanningsprogram den 24. februar. Elevane får med seg invitasjonen heim, den skal signerast og returnerast seinast 8. februar. Det vil bli tildelt tider for samtale som foreldre får beskjed om.
2016.02.05 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Tilbod om vaksinering til alle vg2-elevar
Vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefalar at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksjukdom (hjernehinnebetennelse.)
Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege tilfelle av hjernehinnebetennelse blant ungdom i denne aldersgruppa.
Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særleg høg risiko for smitte.
2016.02.04 av Marianne Hagen [Les meir...]
3DEB på besøk hjå Bluefjords

3DEB vitja Bluefjords
"Oppi dalen, ovenfor Gaupne som ligger midtveis inn i fjordtarmen Lustrafjorden, som er den innerste delen av Sognefjorden, ligger et av Norges aller nyeste datasentre. Her skal Bluefjords AS utnytte lokal vannkraftproduksjon og kaldgufset fra Jostedalsbreen til å produsere grønne datasentertjenester". Slik vart Bluefjords presentert i avisa Computerworld, ved oppstart tidleg i 2015.

2016.02.03 av Jan Erik Bjørk [Les meir...]
Markering av elevar utan fråvær
Null fråvær_Oddbjørn Litlabø

Måndag 25. januar vart det i kantina markert og trekt ut premiar til elevar utan registrert fråvær. Med andre ord dei som har hatt fullt oppmøte 1. halvår.
2016.02.02 av Marianne Hagen [Les meir...]
Stort frammøte på Open dag på Sogndal vgs !
Open Dag16-gjester

Rundt 400 - 10. klassingar og foreldre - møtte fram på Open dag på Sogndal vgs tysdag kveld denne veka. Det er eit tal me er veldig godt nøgde med seier rektor Marta Sofie Vange. Interessa for å få informasjon om skulen og linjene er dermed større enn nokonsinne. Også Årdal vgs var representert med eigen stand.
2016.01.29 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Open dag ved Sogndal vgs 26. januar
Trollsalen.-full

Me inviterer til open dag tysdag 26. januar frå kl 17-20. Det vert informasjon om skuletilbodet skuleåret 2016/2017 i Trollsalen (auditoriet), og elles høve til å møte elevar og lærarar på dei ulike utdanningsprogramma.

Sjå meir informasjon under "Les meir".
2016.01.26 av Marianne Hagen [Les meir...]
Sogn kommune !? Elevar engasjert i diskusjonen.
JarleAarvoll

De er framtida ! - Me vil høyra kva ungdommen meiner om kommunereforma / samanslåing av kommunar i Sogn. Det sa ordførarane i Luster, Sogndal og Leikanger då dei saman med Fylkesmannen og Distriktssenteret sist veke inviterte til ungdomshøyring om Sogn kommune på Sogndal vgs. Elevar frå Sogndal og Årdal vart inviterte til høyringa.
2016.01.26 av Inge Kjell Holme [Les meir...]
Google søk
__________________________________________

Sogndal vgs på Facebook
Bibliotekbloggen
Digitale innovatørar

__________________________________________

__________________________________________