• Programleiarane Magnus Førde og Veronika Vindedal tok publikum gjennom gallaen torsdag kveld. Foto: Jenny Eiken Mo

  Heilstøypt festival

  Dei gripande filmane "Hjartebarn” og “The Letter” stakk begge av med fleire prisar under Sogndal Filmfestival 2017 sin gallakveld i Sogndal Kulturhus i torsdag kveld. Både innsende filmar og sjølve arrangementet var særs heilstøypt i år. Til saman vart det delt ut ni prisar under festivalen. 

 • Inngangsparti til Sogndal vgs

  Ledige undervisningsstillingar ved Sogndal vgs

  Frå 01.08.17 har skulen ledig følgjande stillingar: 100% undervisningsstilling innan utdanningsprogram for Helse- og oppvekst, 100% fast undervisningsstilling innan Yrkessjåfør/tungbil, 100% fast stilling som faglærar innan Elektrofag, 100% fast stilling som faglærar Bygg og anleggsteknikk -  KEM

 • CC0 Public Domain

  Ungdata-undersøkinga i Sogn og Fjordane 2017

  I veke 11-13 skal skulen gjennomføre UngData-undersøkinga. I korte trekk er hensikta å få meir kunnskap om korleis det er å vere tenåring i Sogn og Fjordane. Resultata skal verte brukte som grunnlag for ungdomspolitikken i åra som kjem, og til å vurdere satsingsområde i det førebyggjande ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til vege informasjon som k...

Fleire saker ›