• Opning av nytt skuleår - elevar på tribunen

  Bry deg – Vær inkluderande – Gje støtte

  Skuleåret 2017/18 på Sogndal vgs vart mandag opna av den ny rektoren Ole Jørgen Øygarden. I opningstalen til dei nærmare 800 elevane framheva rektor ideala i MOT-kampanjen, der eit godt sosialt miljø er ein grunnpilar for å oppnå god læring og få elevane til å blomstra. Sogndal vgs er ein skule med gode resultat og høg elevgjennomføring. Det er lik...

 • Inngangsparti til Sogndal vgs

  Plan for første skuleveka

  Gratulerer med tilbod om skuleplass ved Sogndal vidaregåande skule! Les vidare viss du lurer på kva som skjer i første skuleveka.

 • Informasjon om lanekassen_1024x768

  Informasjon til elevar frå lånekassen

  Elever som har fått skuleplass og har takka ja til den, kan søke om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregåande skule får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søke når dei har fått godkjent lærekontrakt. Elever som står på venteliste kan søke 1. august. Elever som ikkje kom inn på første inntaket må vente med å søke til 1. august, og helst ti...

Fleire saker ›