• Nærbilete av PC

  IKT lærling i Sogn og Fjordane fylkeskommune

  Sogndal VGS er ein av sju skular som søker etter lærling innan IKT-servicefag eller dataelektronikar.

 • Inngangsparti til Sogndal vgs

  Elevsamtalar med føresette veke 7

  Veke 7 vert det gjennomført elevsamtale med føresette i Vg1 og Vg2

 • Stand2

  Vellukka open dag ved Sogndal vgs 24. januar

  Open dag er eit tilbod til ungdomsskuleelevar i regionen, som ønskjer informasjon om tilboda ved skulen. Her møter elevane og foreldra lærarar frå dei ulike utdanningsprogramma, som viser fram kva ein jobbar med som elev. Dei ulike opplæringskontora som representerer verksemder som tilbyr opplæring i bedrift var òg tilstades.  Rektor Ole Jørgen ...

Fleire saker ›