Arbeid i kommunane

Kommunane ivertek mykje av ansvaret for miljø og klimaarbeidet i fylket.

Fylkeskommunen ynskjer å vere ein samarbeidspartnar i dette arbeidet innan områder som samfunnsplanlegging, infrastruktur og næringsutvikling.

I det daglege vert dette ivareteke gjennom til dømes planforum. I tillegg ligg tek handlingsplanen for klima og miljø føre seg særskilde tiltak som spesielt er retta mot dei utfordringane kommunane står ovanfor.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mie Dahl Pind
Rådgjevar, klima og miljø
Mie.Dahl.Pind@sfj.no
45118231

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette