www.sogndal.vgs.no

Bilete syner biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule

Biblioteket

Skulebiblioteket er ei teneste for elevar og lærarar på Sogndal vgs.
Her kan ein låne skjønn- og faglitteratur, tidsskrift, og nytte leseplassar og grupperom.
På biblioteket kan ein òg lese i aviser, låne ordbøker for korttidslån og låne fotoapparat.

Bibliotekaren har introduksjonar i bibliotekbruk for alle vg1-klassar, opplæring i kjeldekritikk for vg1 og siteringsteknikk samt rådgiving i særemne for vg3, og svarar på generelle spørsmål om kjeldebruk og litteratur.

Er det ei bok du gjerne vil låna som ikkje er på bibliotekhyllene, kan bibliotekaren skaffe boka frå andre bibliotek!

Bibliotekaren er òg ansvarleg for utlånet av læremiddel til elevane.

Ver merksam på at vi har felles biblioteksbase med Sogndal folkebibliotek. Du må difor anten avgrense søket til avdeling "vidareg.skule" eller sjekke på den enkelte tittelen kva avdeling som eig boka!

Opningstider

Mandag – fredag 08.00 – 15.30

Biblioteket - bokreoler.jpg

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

ElseBritaNess.jpg

Else Brita Ness
Bibliotekar
else.brita.ness@sfj.no
57 67 64 29