Sogndal vidaregåande skule»Elev og føresett»Elevtenester»Bibliotek»Digitale ressursar

Digitale ressursar

Biblioteket administrerer nokre digitale ressursar som krev passord. Det eine er avisarkivet Atekst som både lærarar og elevar ved skulen kan nytte. Ein annan ressurs er BS-søketenester som er mest aktuelt å bruke i høve særemne. Så er det filmrommet.no som berre lærarar har tilgang til. Brukarnamn og passord til desse tenestene får du ved å henvende deg til Else, bibliotekar!

Atekst

BS-Søk

filmrommet.no

Sjå òg biblioteksbloggen for tips til lesing og kjeldebruk.

Og særemnebloggen for råd og forslag til særemne på vg3.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Else Brita Ness
Bibliotekar
else.brita.ness@sfj.no
57 67 64 29