Norgescup telemark

20. april 2018
Fylkesordføraren hadde ei helsing under banketten til norgescupavslutninga i telemarkkøyring den 14. april i indre Sogn. 

Kjeringi Open 14. april

20. april 2018
Fylkesordføraren sto for opninga av den 25. utgåva av "Kjeringi Open" på Leikanger.

Helsing til idrettskrinstinget 2018

20. april 2018
14. april vart det held idrettskrinsting i Sogndal, og fylkesordføraren heldt ei helsing

Fylkesting 17. april

17. april 2018
Fylkesordføraren sitt innspeil til Fylkestinget på Leikanger 17. april 2018, om ekspertutvalet og desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane. 

Innlegg om kulturpolitikk på Regjeringens kontaktkonferanse

10. april 2018
9. og 10 april møtte fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå. Tema på årets konferanse var mellom anna Ekspertutvalet sin rapport...

Helsing under Gullserie-banketten

10. april 2018
Under den årlege Gullserien held fylkesordføraren ei helsing under banketten. 

Slå ring om dei demokratiske spelereglane!

10. april 2018
Det politiske klimaet i Noreg har siste tida vore prega av skarpe frontar og auka polarisering. Vi må slå ring om dei demokratiske spelereglane for å syte for at dei kommande generasjonane òg ynskjer å delta i den offentlege debatten.

Fylkesting for ungdom

10. april 2018
Fylkesordføraren vitja Fylkesting for ungdom 2018, og hadde følgande helsing:

Utdeling av fagbrev 2018

10. april 2018
Fylkesordførar Jenny Følling held tale under utdelinga av fagbrev i Førdehuset 6. april

Regionreforma – kraftverdiar i SFE og arbeidsplassar

03. april 2018
Fylkesordføraren svarar på eit lesarinnlegg frå Ottar Sandal i Firda og Firda Tidend. Dette innlegget er i dag send til lokalmedia.