• Stipend

  Søk om stipend før 15. november

  Elevar må søkje før 15. november dersom dei vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2018. Fristen gjeld for elevar som ikkje allereie har søkt om støtte for hausten.

 • Design og berekraft

  Upcycling - design og bærekraft

  Klasse 3KDA har i faget Design og arkitektur - med faglærar Grete Huus jobba med eit spennande prosjekt. Dei har tatt utgangspunkt i miljøproblematikken havplast og korleis utvikle designprodukt m.a. frå resirkulert plast frå havet. Sjå bilete av dei spennande arbeida med utgangspunkt i temaet "hav", utført i resirkulert plast!

 • Kjemi 1

  5 elevar vidare til 2. runde av Kjemi-OL!

  Jan Taule - avd. leiar for realfag og økonomiske fag gratulerer ALLE dei involverte! Gode resultat av elevane våre! 1247 elevar deltok. Av desse vart: Ingrid Bolstad nr. 17 med 86 poeng (av 100 poeng) og fylkesvinnar (får ei bokgåve)! Ho er også trekt ut blant dei fire som får reise til Stockholm 24.-26.januar på Berzeliusdagarna. (Klikk på tittele...

Fleire saker ›