• Fylkesvåpen Vestland

  Nytt fylkesvåpen - innspel frå elevar!

  Vi er allereie i gang med samanslåingsprosessen av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, til det nye storfylket på vestlandet som mest truleg får navnet Vestland.  Og 1. januar 2020 skal eit nytt, identitetssakapande fylkesvåpen takast i bruk.

 • Realfag 2

  Undervisningsstilling i realfag

  Frå 01.08.2018 har vi ledig undervisningsstilling  i naturfag, matematikk, kjemi, biologi og kroppsøving. I kombinasjon med aktuelle undervisningsfag  kan vi tilby inntil 200% vikariat, med moglegheit for fast stilling frå skuleåret 2019-2020. Vi ynskjer ein person som kan ta på seg kontaktlæraransvar, er samarbeidsvillig, utviklingsorientert og lo...

 • Clamydiadag

  «Klamydiadag» for RUSSEN på Hafstad vgs 07. mai 2018

  (1. og 2. klasse blir ein annan dag). Ca 25 000 får Klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam og gir sjeldan symptom! Det er difor viktig å «øve» seg på å ta Klamydiatest og for å få russeknute. Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 11.30. (Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv). Jorunn/helsesøster ...

Fleire saker ›