Bilete av bandet Jacob's Dream frå Luster på UKM-festivalen 2018. Fem ungdomar på scenen med gitar, trommer, piano og bass. Proft lysshow. Publikum i salen.

Ung kultur møttest i Høyanger

300 ungdommar frå heile fylket har denne helga fylt Høyanger med liv og røre på UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2018.

Fotoet er vinnaren av fotokonkurransen om klimaomstilling

Konferanse: Den nye klimapolitikken

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling? Meld deg på årets nasjonale klimakonferanse i Sogndal 24.–26. april, og ta del i klimaomstillinga av samfunnet.

Bilete frå utdeling av fag-, sveine-, kompetanse- og meisterbrevet i Førdehuset 6. april 2018

– Vi treng flinke hender i åra som kjem

812 fagarbeidarar fekk fag-, sveine-, kompetanse- eller meisterbrevet sitt under den høgtidsame utdelinga i Førdehuset 6. april.

Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Fylkestinget vedtok strategi for tettstadutvikling og senterstruktur

Førde vert definert som fylkessenter i Sogn og Fjordane, medan Sogndal og Florø er regionsenter.

20. april 2018 |  Les meir ›
Bilete frå møte i fylkestinget. Mange politikarar i salen, ein på talarstolen. Fylkesordførar og fylkesrådmann sit fremst.

Sogn og Fjordane får mobbeombod

Eit samrøystes fylkesting vedtok tysdag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal opprette ei stilling som mobbeombod for born og elevar i fylket.

18. april 2018 |  Les meir ›
kdqjaqgf 65

Fylkestinget ønskjer nye oppgåver, makt og midlar

Fylketinget støttar prinsippa og vurderingane frå ekspertutvalet som har føreslått å flytte oppgåver frå staten til fylkeskommunane. Politikarane meiner og det må følgje makt og midlar med overføringa.

18. april 2018 |  Les meir ›