Foto av rådgjevar og folkehelsekoordinator i den offentlege tannhelsetenesta, Britt Sønnesyn. Ho sit ved pc-en på kontoret sitt.

Gir seg etter 40 år med offentleg tannpleie

Då ho vart tilsett i januar 1978 var Britt Sønnesyn den første og einaste tannpleiaren i den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane.

Foto som syner avfall, i hovudsak ulike plastflasker, langs kysten. Vi ser havet og øyer i horisonten, himmelen er blå.

Vestlandsrådet samordnar storinnsats mot marin forsøpling

Vestlandsrådet etablerer eit omfattande samordningsprosjekt for å setje i gang tiltak mot marin forsøpling.

Foto av blåserekke frå UKM-festivalen 2017. Vi ser nokre ungdomar som spelar ulike messinginstrument og som har notestativ framfro seg.

UKM 2018 er i gang

Er du mellom 13 og 20 år og ønskjer å delta i UKM? No kan du melde deg på UKM 2018!

Foto av fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som møter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Diskuterte fylkesnamn med ministeren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i dag fire fylkesordførarar til felles møte om namnet på det nye vestlandsfylket.

19. januar 2018 |  Les meir ›
Pressefoto av komikar Maria Stavang.

Kjend YouTubar til Sogndal Filmfestival

Tredjeklassingane ved medium og kommunikasjon ved Sogndal vidaregåande skule inviterer til filmfestival igjen i april og lokkar med YouTubar og komikar Maria Stavang som føredragshaldar.

16. januar 2018 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. januar

Fylkesutvalet har sitt første møte for året 23. januar. Då skal utvalet handsame blant anna planprogrammet for regional plan for kultur og strategi for tettstadutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane.

16. januar 2018 |  Les meir ›