IKT lærling i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ynskjer du ein spennane lærestad i faga IKT-servicefag eller dataelektronikar? Då kan vi tilby læreplass hjå IKT drifts- og utviklingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi har til ei kvar tid ca.13 lærlingar i staben. I år skal vi ta inn 6 nye lærlingar.

Vi har lang røynsle med å ta i mot lærlingar og kan tilby god fagleg opplæring i samsvar med krava i læreplanen.

Ikt drifts- og utviklingstenesta leverer ikt-tenester til ca. 1500 tilsette og 4500 elevar i fylkeskommunen og har arbeidsoppgåver som drift, utvikling og brukarhjelp knytt til tenester innan server, applikasjon, datanettverk, klientutstyr og samhandlingsløysingar.

Frå 14. august 2017 tek vi inn lærlingar på følgande plassar:

  • Hafstad VGS, Førde
  • Mo og Øyrane VGS, Førde
  • Flora VGS, Florø
  • Eid VGS, Nordfjordeid
  • Sogndal VGS, Sogndal
  • Fylkeshuset, Leikanger

Kven kan søke og korleis?

Aktuelle søkjarar må kunne dokumentere godkjend vidaregåande utdanning i eit av dei aktuelle faga. For å få lærlingplass hjå oss må du vere serviceinnstilt, utadvendt og motivert. Du må kunne ta ansvar for eiga læring og ha evner til å samarbeide.

Søk på fylkeskommunen sin rekrutteringsportal ved å klikke på denne lenka.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle lærlingplassane er 25. mars. 

Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Tom Sølve Myklebust
IKT-driftskoordinator
415 30 977
Tom.Solve.Myklebust@sfj.no

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven