www.sogndal.vgs.no

Kurs for faglege leiarar og instruktørar

Som ledd i kvalitetsutviklinga innan fag- og yrkesopplæringa, gjennomfører Sogn og Fjordane fylkeskommune obligatoriske kurs for faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene.

Det vert i hovudsak sett opp eit kurs på våren og eit tilsvarande på hausten. Kursdagar i 2018:

  • 19. april kl. 09.00-15.00
  • 18. oktober kl. 09.00-15.00

Årets kurs vert på Thon Hotel Jølster på Skei. Kurset har plass til 20 deltakarar. Fylkeskommunen dekkjer kostnadar med kurset, medan bedriftene sjølve betalar reise til og frå kursstaden.

Påmelding

Du melder deg på kurset til anita.hop@sfj.no. Du får ei stadfesting via e-post når du har meldt deg på. Påmeldinga er bindande. 

Program

  • Lærebedrift – kva betyr det å vere lærebedrift, rolla som lærebedrift
  • Læreplan – korleis bruke læreplanen, læreplanverket,
  • Instruksjon og rettleiing – oppgåvene til fagleg leiar og instruktør, den vanskelege samtalen, halvtårsvurdering
  • Vurdering og dokumentasjon
  • Fag-/kompetanse og sveineprøve – vurderingskriterium

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker