Kalender Tilskot

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
Sndag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Mandag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Onsdag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag
Tirsdag 15. mai
15.5 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Onsdag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Mandag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Lrdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Lrdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Lrdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Tirsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Tirsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Tirsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Fredag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Fredag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Fredag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Fredag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend
Mandag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Tirsdag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Torsdag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag
Onsdag 15. mai
15.5 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Torsdag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Tirsdag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Sndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Sndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Sndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Lrdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Lrdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Sndag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Sndag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven