Miljø og klima

Plansjefen har eit hovudansvar for fylkeskommunen sitt arbeid med planlegging etter plan- og bygningslova, inkludert samarbeid med og rettleiing av kommunane i deira planleggingsoppgåver.

Planlegginga skal fremje bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar. Folkehelse, tettstadforming, prinsippet om universell utforming, omsynet til barn og unge sine oppvekstvilkår og estetisk utforming er viktige omsyn.

I menyen til venstre kan du lese meir om tilskotsordningane til plansjefen.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven