Nyhende

sj 3vb 48yza

Støtte til hydrogensatsing på Vestlandet

02. juli 2018

Fylkesnettverk for hydrogen, kompetanseprosjekt for nullutsleppsteknologi på hurtigbåt og trygg infrastruktur for hydrogen i hamner er blant tiltaka som har fått støtte frå Miljødirektoratet gjennom Klimasats-ordninga.

Les meir ›

Hydrogen Region Sogn og Fjordane – ein lab for hydrogenverdikjeder

02. mars 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune sette i 2016 i gang eit prosjekt for å utvikle lokale, hydrogenbaserte verdikjeder. Prosjektet er no i sluttfasen, og det er tid for å gjere opp status.

Les meir ›

Ny utgave av 2°C-magasinet

04. januar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har også i år bidrege til 2°C-magasinet. Det er eit magasin og ein klimadugnad, som har som mål å formidle oppdatert og truverdig kunnskap om klimaendringar og utvikling innan fornybar energi.

Les meir ›