Nyhende

Utklypp frå delar av framsida av 2°C-magasinet 2017. Det er bilete frå ein stad det er flaum og menneske går med vatn til livet.

Ny utgave av 2°C-magasinet

04. januar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har også i år bidrege til 2°C-magasinet. Det er eit magasin og ein klimadugnad, som har som mål å formidle oppdatert og truverdig kunnskap om klimaendringar og utvikling innan fornybar energi.

Les meir ›

Dagsturhyttene tek form

28. november 2017

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Fem vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Les meir ›

Tek tradisjonell næring inn i framtida

18. oktober 2017

Osland Havbruk i Høyanger vil tenkje nytt når dei i framtida skal byte ut ein av arbeidsbåtane og vil sjå på moglegheita for å ta i brukt eit hydrogendrive fartøy.

Les meir ›