Nyhende

Illustrasjon av ein planlagd hydrogendriven passasjerbåt. Båten er kvit med symbolet H2 med ring rundt i blått på sida.

Hydrogen Region Sogn og Fjordane – ein lab for hydrogenverdikjeder

02. mars 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune sette i 2016 i gang eit prosjekt for å utvikle lokale, hydrogenbaserte verdikjeder. Prosjektet er no i sluttfasen, og det er tid for å gjere opp status.

Les meir ›

Ny utgave av 2°C-magasinet

04. januar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har også i år bidrege til 2°C-magasinet. Det er eit magasin og ein klimadugnad, som har som mål å formidle oppdatert og truverdig kunnskap om klimaendringar og utvikling innan fornybar energi.

Les meir ›

Dagsturhyttene tek form

28. november 2017

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Fem vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Les meir ›