Sogndal vidaregåande skule
YouTubar kjem til Sogndal Filmfestival

Kjend YouTubar til Sogndal Filmfestival

16. januar 2018

Første føredragshaldar til Sogndal Filmfestival er no klar

Bilete syner hovudinngangen til Sogndal vidaregåande skule

Open dag ved Sogndal vgs

Torsdag 25. januar frå kl 17-20 inviterer Sogndal vgs til Open Dag

16. januar 2018

Alle 10.klassingar med føresatte vert invitert til Open Dag. Her vil du kunne få sjå nærare på dei ulike tilboda ved skulen, før du skal velje vidaregåande opplæring. 

Andre på full fart ned telemarksløypa

Andrea frå 2STB NM-vinnar i Telemark

Stolt rektor spanderte kake på klassen

11. januar 2018

Andrea Fiskaa Haugen frå 2STB vann NM-gull i telemark i helga.

Bragden vart markert med kake og brus i klasserommet torsdag. 

Foto av tredjeklasse medium og kommunikasjon i Sogndal skuleåret 2017/18.

Sogndal Filmfestival 2018

24. november 2017

Medielinja på Sogndal vidaregåande skule arrangerer i april 2018 kortfilmfestivalen Sogndal Filmfestival for 13. gong på rad.

Nettverksmøte anleggsteknikk

Nettverksmøte for anleggsfag

Sogndal vgs inviterte til nettverksmøte for anleggsteknikk

02. januar 2018

Onsdag 6. desember arrangerte Sogndal vidaregåande skule nettverksmøte for entreprenørar og opplæringskontor innan anleggsteknikkfaget. 

Leo

Internasjonalt fokus på Sogndal vgs

Leo Ajkic snakka om si historie på Internasjonalt fokus i Sogndal onsdag

30. november 2017

Det var mange elevar i idrettshallen då Leo Ajkic snakka om si historie.

Leo kjem frå Bosnia, og snakka om si oppvekst, flukt til Noreg og si TV karriere.

 

Foto av Sogndal vidaregåande skule

Ledige stillingar ved Sogndal vgs

30. november 2017

Vi har for tida ledige stillingar som to-språkleg assistent med litauisk som morsmål og spesialpedagog.Vi har òg ledig vikariat i Norsk/Engelsk i ca 50-80% stilling.

Sara, rektor Ole Jørgen og Hanna pynta og klare for middag med Dronninga.

Dronningbesøk på timeplanen

11. oktober 2017

Elevane Sara Lysgård og Hanna Fredheim fekk ein skuledag utanom det vanlege då dei, saman med rektor Ole Jørgen Øygarden tok turen til Fjaler på United World College. Torsdag 21. september vart UWC-dagen markert ved skulen, og deltakarar møtte opp frå heile verda. Dronning Sonja var ein av gjestene denne dagen, då ho besøkte skulen for 10. gong. 

Bre_framside

Med Idrettsfag på breen

11. oktober 2017

-Utruleg artig å få klassekameratane fram her i dalen på ein slik dag. Det er jo kjekt å få vist fram plassen ein kjem frå. Spesielt kjekt er det sidan me hadde mykje teori rundt brear og landskapsforming i geografiundervisninga i fjor, og no får heile gjengen sett på det i praksis gjennom å ferdast i dette landskapet, seier Aina Kvam som no er elev i 3IDA og har vakse opp i Jostedalen. 

Opning av nytt skuleår - elevar på tribunen

Bry deg – ver inkluderande – gje støtte

21. august 2017

Skuleåret 2017/18 på Sogndal vgs vart måndag opna av skulen sin nye rektor Ole Jørgen Øygarden. I opningstalen til dei nærmare 800 elevane framheva rektor ideala i MOT-kampanjen, der eit godt sosialt miljø er ein grunnpilar for å oppnå god læring og få elevane til å blomstra. Sogndal vgs er ein skule med gode resultat og høg elevgjennomføring. Det er like viktig at de som elevar har ein trygg og god skulekvardag der alle får utvikla seg sa rektor. Han ba alle sei frå mot eikvar form for mobbing – ikkje minst den som kan skje på sosiale media.