Sogndal vidaregåande skule/Hafstad vidaregåande skule
Realfag 3

UNDERVISNINGSSTILLING I REALFAG

14. juni 2018

Søknadsfrist: 24.06.2018: Frå 01.08.2018 har vi ledig 100% vikariatstilling med hovudvekt på  naturfag og matematikk. Andre aktuelle fag kan vere kjemi og biologi. Moglegheit for fast stilling frå skuleåret 2019-2020. Vi ynskjer ein person som kan ta på seg kontaktlæraransvar, er samarbeidsvillig, utviklingsorientert og lojal.

Fylkesvåpen Vestland

Nytt fylkesvåpen - innspel frå elevar!

14. mai 2018

Vi er allereie i gang med samanslåingsprosessen av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, til det nye storfylket på vestlandet som mest truleg får navnet Vestland.  Og 1. januar 2020 skal eit nytt, identitetssakapande fylkesvåpen takast i bruk.

Clamydiadag

«Klamydiadag» for RUSSEN på Hafstad vgs 07. mai 2018

04. mai 2018

(1. og 2. klasse blir ein annan dag). Ca 25 000 får Klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam og gir sjeldan symptom! Det er difor viktig å «øve» seg på å ta Klamydiatest og for å få russeknute. Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 11.30. (Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv). Jorunn/helsesøster

Death Trip 3

2MKA finalistar i DeathTrip!

21. april 2018

2MKA ved Hafstad vgs har blitt plukka ut som ein av ti skular, som får delta i finalen til DeathTrip! Nesten 100 klassar har vore påmelde frå heile landet. DeathTrip er ein landsdekkande konkurranse der elevar frå vidaregåande skular blir engasjert til å utforme haldningskampanjar mot ruskøyring. 

01 Praktikant frå Nederland

Praksiseleven frå Nederland

24. mars 2018

I veke 10 og 11 fekk KDA-linja besøk av ein student frå Nederland som gjerne ville sjå korleis det var å vere kunstlærar i Norge. Tamara Van Lieshout var inne og observerte på alle tre årstrinn, og hadde eit eige opplegg i 1KDA. (Trykk på tittelen for å få fram meir info, og bilete til saka)

Utdanningsval våren 2018 – KDA2

Utdanningsval ved Hafstad vgs 12.-13. mars

19. mars 2018

I veke 11 hadde vi besøk av rundt 140 hospitantar under utdanningsval på Hafstad vgs. Hospitantane fekk informasjon, deltok på ulike aktivitetar, og fekk også prøve ut korleis det er å vere elev på dei tre programområda - studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, og medium og kommunikasjon. (Klikk på tittelen for å få opp foto frå dagane)

Kommunevåpen 3

Teiknekonkurranse kommunevåpen

20. mars 2018

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen. Vi inviterer derfor alle som har idear til å sende inn forslag innan 1.mai 2018. Saman med teikninga skriv du ei kort skildring av idéen bak kommunevåpenet du har laga. (klikk på tittelen for meir informasjon)

Haftstad vgs, vårfoto - Mona Fossdal

Utlyste stillingar ved Hafstad vgs

26. mars 2018

Utlysing av fleire ledige stillingar ved Hafstad vgs frå 1. august (søknadsfrist 4. april). Gå inn på fylkeskommunen si nettside for meir informasjon, og for å søkje digitalt på stillingane (klikk på tittelen)

Kalenderfoto Paris entreprenørskap a

Elevar får ei unik reiseoppleving

01. mars 2018

FØRDE: Ikkje mange elevar får reise på studietur til utlandet lenger, men for tredje gong skal medieelevar på Hafstad vidaregåande skule få gleda av å krysse landegrenser i skuletida. Denne gongen går turen til Frankrike og Paris, der dei skal besøke samarbeidsskulen Lycée Richelieu.

Påske 2018

God påske!

23. mars 2018

Vi ønskjer alle elevar og tilsette ved Hafstad vgs ei riktig god påske! Velkommen tilbake til første skuledag etter påskeferien - tysdag 3. april.