Nyhende

Utklypp frå delar av framsida av 2°C-magasinet 2017. Det er bilete frå ein stad det er flaum og menneske går med vatn til livet.

Ny utgave av 2°C-magasinet

04. januar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har også i år bidrege til 2°C-magasinet. Det er eit magasin og ein klimadugnad, som har som mål å formidle oppdatert og truverdig kunnskap om klimaendringar og utvikling innan fornybar energi.

Les meir ›

2,3 millionar til tettstadutvikling og stadforming

15. desember 2017

Fem kommunar i Sogn og Fjordane får til saman over 2,3 millionar kroner til tettstadforming og stadforming i 2017. Gloppen kommune får den største løyvinga i år.

Les meir ›

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

22. november 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Les meir ›