Nyhende

Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Føreslår å styrke kystregionen med eit kystråd

13. april 2018

Strategisk plan for kysten skal stake ut kursen for vekst i kystregionen fram mot 2029. Utkastet til kyststrategi ligg no ute på høyring, med frist for innspel 24. april.

Les meir ›

Søk om midlar til miljøprosjekt!

05. april 2018

No kan du søkje om pengar til prosjekt og arbeid innan klima og miljø. Neste frist er 15. april 2018.

Les meir ›

Konferanse: Den nye klimapolitikken

16. april 2018

Korleis kan nasjonale føringar og lokal klimapolitikk bidra til heilskapleg klimaomstilling? Meld deg på årets nasjonale klimakonferanse i Sogndal 24.–26. april, og ta del i klimaomstillinga av samfunnet.

Les meir ›