Nyhende

Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Fylkestinget vedtok strategi for tettstadutvikling og senterstruktur

20. april 2018

Førde vert definert som fylkessenter i Sogn og Fjordane, medan Sogndal og Florø er regionsenter.

Les meir ›

Sogn og Fjordane får mobbeombod

18. april 2018

Eit samrøystes fylkesting vedtok tysdag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal opprette ei stilling som mobbeombod for born og elevar i fylket.

Les meir ›

Fylkestinget ønskjer nye oppgåver, makt og midlar

18. april 2018

Fylketinget støttar prinsippa og vurderingane frå ekspertutvalet som har føreslått å flytte oppgåver frå staten til fylkeskommunane. Politikarane meiner og det må følgje makt og midlar med overføringa.

Les meir ›