Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no eller 57 63 81 90.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype:

Offentlig journal
Dato: 17.04.2018 - Mottakar:
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/1359-7 Vaksenopplæring
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: FFO Sogn og Fjordane
U - 18/5703-1 Melding om tilsetjing
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Fagforbundet, Leiar av Yrkesseksjon helse og sosial
Dato: 17.04.2018 - Mottakar:
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Hovudutval for næring og kultur
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Hovudutval for næring og kultur
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Sogn og Fjordane Røde Kors
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Nordplan AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
I - 18/5783-1 Revisjonsmelding 2017
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Sf Revisjon IKS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: NRK
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: NRK
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: NRK
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Mentro AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Jølster kommune
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Nærøyfjorden verneområdestyre
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Fiskeridirektoratet
I - 18/700-4 Dokumentasjon
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar:
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Wikborg Rein Advokatfirma AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/354-6 Dokumentasjon
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/5788-1 Dokumentasjon
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Luftfartstilsynet
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
I - 18/5709-3 Dokumentasjon
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Kunnskapsdepartementet
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Gyri Tolaas, Selje Kommune
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Verdens Gang AS
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Vidar Bekken
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Kommunal- og Moderniserings- Departementet
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Pro-Opplæringskontoret For Prosess og Mekanisk Industri
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Rune Hovden
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
I - 17/8237-10 Regionnamn
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: NN
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: NVE
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Njøs Næringsutvikling AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Partssamansett utval
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar:
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Gulen kommune
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Vidar Bekken
Dato: 17.04.2018 - Mottakar:
I - 15/13154-9 Forlenga læretid
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Samferdselsdepartementet
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Fellesnemnda sitt arbeidsutval
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: Bjarnes Trafikkskule AS
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: Bjarnes Trafikkskule AS
Dato: 17.04.2018 - Avsendar: *********************
Dato: 17.04.2018 - Mottakar: