Tettstadforming[1]

Rapportar

Mange kommunar i fylket har fått støtte frå fylkeskommunen til prosjekt som gjeld stadforming og tettstadutvikling. Her finn du rapportar frå avslutta prosjekt.

Fylkeskommunen legg til grunn at attraktive og miljøvennlege tettstadar er viktige for identitet, trivsel, bulyst og virke.

Rapportar

Balestrand

Bremanger

Eid

Fjaler

Førde

Gaular

Jølster

Leikanger

Luster

Naustdal

Sogndal

Stryn

Solund

Vik

Vågsøy

Årdal

Fylkeskommunen gjer merksam på at einskilde tettstadprosjekt kan vera aktuelle for å søkje statleg tilskot til kunst i offentlege rom (KORO) og/eller tilskot til kunstprosjekt i offentlege uterom (URO).

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Marianne Bugge
Rådgjevar
Marianne.Bugge@sfj.no
57 63 80 00

Mona Elisabeth Steinsland
Silivarkitekt
mona.steinsland@sfj.no
57 63 81 18

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette