Sogn  og Fjordane fylkeskommune

Foto: Barn på biblioteket: Lene Neverdal. Vindhellavegen: Åsne Helleve. Konsert Lena Skjerdal: Birthe Johanne Finstad. Skulpturar: Birthe Johanne Finstad. DKS-konsert: David Zadig. Kvernsteinsparken: Lars Opstad

Regional plan for kultur

Regional plan for kultur for Sogn og Fjordane 2019-2022 er forankra i Regional planstrategi. Strategien er førande for arbeidet med den regionale planlegginga i perioden – ein plan for planane – og vart vedteke i sak 23/16 i fylkestinget 14.06.16.

Arbeidet med regional plan for kultur vert gjennomført i tråd med reglane i plan- og bygningslova. Kommunar, organisasjonar og institusjonar vert inviterte til å delta i planprosessen.

Arbeidet starta opp med Arbeidsdokument 1/17 til planutvalet 3.mai 2017. Målet er å få vedteke planen hausten 2018. Planen skal gjelde for perioden 2019-2022.

Medverknad

I løpet av planprosessen vert det gjennomført dialogmøte med partnarskapen (kommunane, organisasjonane, insitutsjonane, private aktørar), det vert høyringar og høve til direkte innspel til planarbeidet. Vi ønskjer engasjement rundt planarbeidet!

23. august 2017 arrangerte vi dialogmøte på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde. Møtet var ope for alle.

Dokument:

Kontaktperson

Siri Ingvaldsen 
fylkesbiblioteksjef
e-post: siri.ingvaldsen@sfj.no
telefon: 57 63 79 58
mobil: 907 89 828

Siri Ingvaldsen

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00