www.sogndal.vgs.no

To kvinner og ein mann les brosjyrer. Illustrasjonsbilete om gründerverksemd. Foto: Jo Bergersen

Foto: Jo Bergersen

Rettleiing for etablerarar

Fylkeskommunen tilbyr etablerarkurs og kurs i spesifikke tema innan forretningsdrift, for dei som går med tankar om å starte eiga bedrift eller driv småbedrift.

Saman med Innovasjon Norge og Fylkesmannen arbeider fylkeskommunen med kompetanseutvikling og nettverk. Eit felles initiativ er nettstaden Driftig.no. Nettstaden sin funksjon er å samordne det totale tilbodet til gründerar og etablerte småbedrifter i  Sogn og Fjordane. Besøk nettstaden ved å følgje denne lenkjen, og finn nyttig informasjon om det å starte eller vidareutvikle bedrift i Sogn og Fjordane.

Kven skal eg snakke med?

Gå inn på driftig.no, der finn du rådgjevarar i din kommune og nyttige tips til det å etablere eller utvikle ei bedrift.

Korleis melder eg meg på kurs? 

Sjå kalendar på driftig.no for påmelding og informasjon om når det er etablerarkurs eller temakurs i din region. Kalendaren viser også andre hendingar i fylket.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

Ingvild Andersen
Rådgjevar
Ingvild.Andersen@sfj.no 
57 63 80 39 

Relaterte lenker