Nyhende

Foto av taxi-skilt. Skiltet er blått og festa til ein stolpe. Det står skrive taxi med kvit skrift på det, og det er ei kvit råme rundt ordet. I bakgrunnen ser vi grøne tre.

Ledig drosjeløyve i Svelgen

16. januar 2018

Det er er eit ledig drosjeløyve med tilhøyrande reserveløyve i Svelgen. Fristen for å søkje om løyva er 1. februar 2018.

Les meir ›

Status for fv. 53 i Årdal

15. januar 2018

Fv. 53 mellom Fodnes og Årdalstangen er no opna att, etter at eit større steinras har sperra vegen. Vegen vert i tida framover stengt i periodar på dagtid, på grunn av ryddings- og sikringsarbeid.

Les meir ›

Vedtok veginvesteringar for 3,5 milliardar

20. desember 2017

Fylkestinget har vedteke ein offensiv regional transportplan. Planen har ein sterk miljøprofil, det er fastlagt trasé for kystvegen, og det skal investerast 3,5 milliardar på veg dei neste fire åra.

Les meir ›