Samfunnsplanlegging

Aktiv samfunnsplanlegging med fokus på miljø og klima er ein viktig faktor for å kutte klimagassutslepp.

Med tanke på dei utfordringane som kan kome med klimaendringane, trengs òg ein aktiv beredskap for framtidige hendingar.

Sogn og Fjordane fylkeskommune ynskjer å vere samarbeidspartnar i den regionale samfunnsplanlegginga. Fylkeskommunen sit på kompetanse innan mange område innan samfunnsplanlegging, som regional utvikling, stadsutforming og miljø.

For kommunane ynskjer fylkeskommunen å vere ein sparringspartnar og ein motivator for god samfunnsplanlegging og regional utvikling.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mie Dahl Pind
Rådgjevar, klima og miljø
Mie.Dahl.Pind@sfj.no
45118231

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette