www.sogndal.vgs.no

Skuledagen - rammer for skuleåret 2016/2017

Alle klassar på yrkesfag har 35 timar kvar veke. Dei studiespesialiserande linjene har 30 timar per veke i snitt - noko som gjer at dei vil ha enkelte fritimar i mellom. Skulen er open mellom 0800-1600 medan undervisninga er lagt innan rammene nedanfor:

Mandag 0845-1600 1200-1235  Lunsj
Tysdag


 
0845-1600


 

1200-1235  Lunsj
1405-1425  Kontaktid (kontaktlærarar og elevar)
1445-1600  Møtetid elevar/tilsette: 1445-1600 
1445-1600  Programfag breiddeidrett/skulemusikal

Onsdag 0845-1600 1200-1235  Lunsj
Torsdag 0845-1600 1200-1235  Lunsj
Fredag
 
0845-1425
 
1200-1235  Lunsj
1425-1510 Møtetid tilsette
Tips ein ven Skriv ut