Sogndal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Skuleskyss

Skuleskyss

Bur du meir enn 6 km frå skulen skal du søkje om skuleskyss

Skuleskyssreglementet finn du på www.kringom.no

Her finn du informasjon om elektronisk skuleskyss

Søknadsskjema for skuleskyss skuleåret 2016/2017. PDF document ODT document

Tips ein ven Skriv ut