Foto av Ungdommens ressursgruppe i Sogn og Fjordane. Det er fem ungdomar, ein gut og fire jenter, i svarte genserar med skrifta UKM på brystet. title=

Bak frå venstre: Frida Bjørnereim, Jenny Hatlelid Holsæter, Ive van Oorschot, Oddbjørn Litlabø. Framme: Rakel Sørhaug. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

URG – Ungdommens ressursgruppe

Ungdommens ressursgruppe (URG) i Sogn og Fjordane er fem ungdomar som er med å utvikle UKM (Ung kultur møtest) i fylket.

Ungdommens ressursgruppe er sett saman av unge menneske frå ulike delar av fylket. Dei kjem med innspel og idear til korleis UKM i Sogn og Fjordane kan bli endå betre. Dei er ungdomsstemmene inn i arbeidet med UKM i både kommunane og i fylkeskommunen.

Eitt av måla til gruppa er å auke deltakartalet på UKM gjennom å informere og inspirere andre til å delta. Dei deltar og hjelper til på lokalmønstringar i kommunane og evaluerer og kjem med idear til vegen vidare. 

URG har også ei sentral rolle på UKM-festivalen Sogn og Fjordane. Der har dei ansvaret for sosiale aktivtetar på kveldstid. Målet deira er å snakke med alle deltakarane i løpet av festivalen. 

Ta gjerne kontakt med URG om du har spørsmål om eller idear til UKM – eller om du på anna vis er interessert i arrangementet.

Her kan du lese om URG sitt arbeid nasjonalt. 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Jenny Hatlelid Holsæter (leiar)
476 41 187
sognogfjordane@urg.ukm.no

Ive van Oorschot (nestleiar)
995 84 244
ive.van.oorschot@gmail.com

Oddbjørn Litlabø
481 48 706
litlabo@outlook.com

Rakel Sørhaug
907 42 421
rsorhaug@gmail.com

Frida Bjørnereim
413 88 156
fribjorn@gmail.com

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00