www.sogndal.vgs.no

Utsatt eller ny eksamen

Dokumentert fråvær

Ein elev som på grunn av dokumentert fråvær ikkje kan møte til eksamen har rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. Ein eksamenskandidat som blir sjuk under gjennomføringa av eksamen må melde frå til skolen.

Karakteren 1

Ein elev har rett til ny eksamen ved første ordinære eksamen dersom eleven får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Eleven må sjølv melde seg opp til ny eksamen.

Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag har rett til særskilt eksamen i faget dersom eleven ikkje er trukken ut til eksamen i faget, eller det gjeld eit fag der det ikkje blir haldt ordinær eksamen.

Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt.

Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgande eksamen ved utsatt eller ny eksamen, må ho eller han ta eksamen som privatist.
Eksamenskandidaten må sjølv melde seg opp til utsatt, ny eller særskilt eksamen. 

Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke om dette.

Tips ein ven Skriv ut