Sogndal vidaregåande skule/Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Verdiar
Bilete av Hafstad vgs, saman med glaskunst/utsmykning av Lise Stang Lund

Verdiar, prinsipp- og mål for opplæringa

Visjon:

Din kunnskap – Vår framtid

 

Overordna mål

Elevane opplever eit læringsmiljø som stimulerer til lærelyst, engasjement og nysgjerrigheit.

Skulen skal oppnå dei beste resultata i Sogn og Fjordane ved sentralt gitt eksamen.

 

Relasjonsbygging- med vekt på motivasjon, profesjonsutvikling og samarbeid

Vi skal arbeide mot desse tre overordna kvalitetsmåla skuleåret 2017-2018:

1.       ELEVANE opplever skulekvardagen trygg og støttande både psykososialt og fagleg

2.       LÆRARANE fremjar motivasjon gjennom fagleg samarbeid og gjennom å bygge gode relasjonar

3.       LEIINGA utøver ei strukturell støtte som fremjar relasjonsbygging og kompetanseheving

utviklingsplanen for Hafstad vgs 2017-18 kan du lese meir om satsingsområda.

Tips ein ven Skriv ut