Sogndal vidaregåande skule/Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/Vg2 Industriell møbelproduksjon
Eid vgs har landsdekkjande tilbod for industriell møbelproduksjon

Eid vgs har landsdekkjande tilbod for industriell møbelproduksjon

Vg2 Industriell møbelproduksjon

Eid vidaregåande skule har landsdekkjane tilbod innan møbelproduksjon. Det vil sei at elevar frå heile landet kan søkje plass på dette utdanningstilbodet.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 9 timar per veke
 • Programfag: 17 timar per veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 9 timar per veke

Programfag

 • Produksjonsutvikling og produksjon, 7 timar per veke
 • Dokumentasjon og kvalitet, 5 timar pr veke
 • Materiale og teknikkar, 5 timar per veke  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Hospitering 4 veker i løpet av eit skuleår
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timar per veke
 • Engelsk, 2 timar per veke
 • Norsk, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@sfj.no