Sogndal vidaregåande skule/Hafstad vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Kunst, design og arkitektur/Vg2 Studieførebuande med formgjevingsfag (faser ut 2018)

VG2 Studieførebuande med formgjevingsfag

På programområdet Studieførebuande med formgjevingsfag - vil du få bruke din kreativitet og skaparglede til utforming av arbeid innan kunst, design og arkitektur.

Du vil mellom anna få lære ulike teikne- og maleteknikkar, arbeide med skulptur og modellering, med grafisk design, produktdesign og arkitektur. Programområdet er studieførebuande, og Hafstad vgs tilbyr både vg2 og vg3 i skuleåret 2016-17. 

VG2 Scraperboard våren 2016 - foto Mona Fossdal.jpg

Over: VG2 våren 2016. Scraperboard av Ingrid Bruland og Tove Mariell bruland. Foto: Mona Fossdal

Organisering:

Undervisninga i fellesfaga føregår stort sett i klasseromma på Hafstad vgs. I programfaga blir det undervist både på Hafstad, og på verkstadar/spesialrom i Førdehuset. I nokre av programfagtimane blir klassen delt i to grupper, på 15 elevar i kvar. I dei fleste fellesfagstimane er heile klassen (med 30 elevar) samla.

Fag- og timefordeling (henta frå vilbli.no)

140280560
  Timer
Fellesfag 560
Felles programfag 280
Valgfrie programfag 140
  0
Fellesfag (560 timar)
Felles programfag (280 timar)**
 
Timane blir brukt til programfaga nedanfor. Faga blir fordelt over Vg1, Vg2 og Vg3.
Valfrie programfag (140 timer)
 
Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod.
Timane blir brukt enten til vidare spesialisering i formgjevingsfag:
eller til programfag frå andre programområde i studieførebuande utdanningsprogram:

Fotnoter

  • * Må erstattast dersom du vel matematikk R1/S1 som valfritt programfag, sjå Valg av matematikk R1/S1.
    ** Du som har Vg1 utan formgjevingsfag, skal ikkje ha geografi og samfunnsfag. Du skal i staden bruke 140 timar ekstra til felles programfag på Vg2 (totalt 420 timar).

VG2 Elevar fra 2sfa arbeider med surrealistiske kullportrett.jpg

Over: VG2-elevar som arbeider med kullportrett. Foto: Mona Fossdal. Under: VG2 våren 2016. Krukker i keramikk. Foto: Faglærar Wenche Steinsvik

VG2 krukker - foto Wenche Steinsvik.jpg

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mona portrett

Mona Fossdal

Opplæringsleiar for medium og kommunikasjon, og for kunst, design og arkitektur

mona.fossdal@sfj.no

57 63 75 71 / 959 67 738