Svart-/kvitt-bilete av ei lærebok i matematikk, ein kalkulator, eit viskelær og ei hand som held hardt i ein blyant. Foto: Steven S., www.flickr.com
Svart-/kvitt-bilete av ei lærebok i matematikk, ein kalkulator, eit viskelær og ei hand som held hardt i ein blyant. Foto: Steven S., www.flickr.com

Foto: Steven S./www.flickr.com

24 lærarar får vidareutdanning

Tolv får fullfinansiert medan resten får dekka 60 prosent.

Sogn og Fjordane fylkeskommune får statleg støtte til å gje 24 lærarar vidareutdanning i ulike fag komande skuleår.

Fylkesdirektøren søkte om 29 vidareutdanningsplassar og fekk støtte til 24 lærarar.

Det er tolv av lærarane som har fått støtte til vidareutdanning i realfag. Ordninga for desse tolv er fullfinansiert av staten.

Lærarar som har fått støtte i andre fag får dekka 60 prosent av utgiftene frå staten.

Meir info om ordninga:
http://www.udir.no/utvikling/etter-og-videreutdanning/

Kontaktperson

Sissel Espe
rådgjevar, opplæringsavdelinga
Sissel.Espe@sfj.no
481 52 638

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00