Bilete av tre smilande elevar og ein lærar. I botnen av biletet står med kvit tekst Best i landet. Vil du vere med.
Bilete av tre smilande elevar og ein lærar. I botnen av biletet står med kvit tekst Best i landet. Vil du vere med.

28 ledige stillingar på skulane

Vil du jobbe med vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane? Vi har no til saman 28 ledige stillingar ved dei vidaregåande skulane våre.

Alle stillingane har søknadsfrist 7. april og tek til 1. august.

Det er i all hovudsaksak undervisningsstillingar som no er lyste ut, både i fellesfaga og yrkesfaga.

Fristen for å søkje på stillingane har gått ut.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00