Simas_film

- Eit samarbeidsprosjekt med GASTA

3MKA lagar reklamefilm for SIMAS

Tekst: Axel Kristen Møgster Tokvam

3MKA som ungdomsbedrift har lenge hatt ulike samarbeidsprosjekt med Gasta, det siste året om å lage reklamefilmar for SIMAS. Første reklamefilm vart publisert for nokre veker sidan, medan to nye er i ferd med å bli ferdigstilt.

Dette har vore eit spanande prosjekt. Elevane har fått eit godt innblikk i mediekvardagen på bransjesida, både i forhold til møte med klientar og utføring av produksjonsarbeid under deadline.

Sjå den første reklamefilmen med energiske Rasmus Mo i hovudrolla.