Gut i tannlegestolen med grøn smikke. Tannlegen held tannlegeutstyret i hendene og inn i munnen på guten.
Gut i tannlegestolen med grøn smikke. Tannlegen held tannlegeutstyret i hendene og inn i munnen på guten.

Tannhelsetenesta

Den offentlege tannhelsa i Sogn og Fjordane gir tannbehandling til prioriterte grupper.

Desse gruppene har rett på tannbehandling hjå oss.

Tannhelsetenesta kan òg behandle vaksne pasientar, dersom klinikken har kapasitet til det. Ta kontakt med den aktuelle klinikken og forhøyr deg.

Tannklinikkane er innreia og utstyrt slik at det er lagt til rette for tannbehandling av høg kvalitet, dei tilfredsstiller krava til universell utforming og framstår tiltalande for brukarane, samt fremjar eit godt og trygt arbeidsmiljø.

Del dette: