Møte i hovudutval for opplæring

: Fylkeshuset, Leikanger
Tid: tirsdag 1. oktober 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...