Møte i hovudutval for opplæring

Tid: onsdag 23. oktober
http://www.sfj.no/offentlig-mote-hovudutva...