Møte i fagopplæringsnemnda

: Sogn jord- og hagebruksskule, Aurland
Tid: onsdag 23. oktober 10:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fagopplae...