Møte i fylkesrådet for eldre

Tid: tirsdag 12. november 10:00 - 15:00
http://www.sfj.no/offentlig-mote-fylkesraa...