Felles barn, felles ansvar 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk kulturskoleråd Vestland inviterer til samhandlingskonferanse med utgangspunkt i Den kulturelle skulesekken (DKS), Ung kultur møtest (UKM) og kulturskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Målgruppe: politisk og administrativ leiing innan DKS, UKM og kulturskulane.

Mål: å legge til rette for samhandling og utvikling i vårt nye fylke Vestland.

Påmelding: på nettsida til arrangørane.

Arrangør: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE OG NORSK KULTURSKOLERÅD VESTLAND
: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde.
Tid: torsdag 31. oktober - fredag 1. november
http://www.sfj.no/konferanse-felles-barn-f...