Studietur/anleggskonferanse for Telemark fylke

Telemark fylkeskommune i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune
inviterer sine kommunar på studietur til Gloppen og
Vågsøy kommunar i Sogn og Fjordane tysdag 1.oktober til torsdag
3.oktober.

Det er lagt opp til et variert program med både befaringar og informasjon
og fokus på nærfriluftsliv, anlegg for eigenorganisert aktivitet
og samarbeid frivillig, offentleg og privat.
Studieturen er for personar som arbeider med idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet i kommunane.

Arrangør: Telemark fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune
: Gloppen og Vågsøy
Tid: tirsdag 1. oktober - torsdag 3. oktober
https://telemark.pameldingssystem.no/studi...