Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling

Plansamlinga vil i år ta føre seg temaa frå visjon til reguleringsplan og stadutvikling. Samlinga vil gi ei innføring i planprosessar, og fagleg påfyll i arbeidet med reguleringsplanar og stadutvikling.

Arrangør: MARIANNE BUGGE
: Sogndal Quality Hotell
Tid: tirsdag 29. oktober 10:00 - onsdag 30. oktober 16:00
https://www.sfj.no/no-kan-du-melda-deg-paa...