Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge

Vestlandsrådet ved fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal inviterer til nasjonal konferanse om cruiseturisme.

Frist for påmelding er 22. oktober 2019.

: Grand Hotel Terminus, Bergen
Tid: tirsdag 29. oktober 09:00 - 16:30
https://www.sfj.no/meld-deg-paa-nasjonal-k...
https://sfj.pameldingssystem.no/nasjonalcr...