Hovudutval for samferdsle og mobilitet - Vestland

Tid: tirsdag 12. november