Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland

Tid: tirsdag 12. november