Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland

Tid: tirsdag 12. november