Arealbruk

Marine næringar treng sikrast mogleg tilgang til areal for ein vidare berekraftig vekst. Dette er ein hovudutfordring vi arbeider med i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane. 

Arealbruk er eit delprogram i verdiskapingsplan, og målsettinga er å sikre nok og eigna areal både på sjø og land, slik at fiskeri- og havbruksnæringa kan vidareutviklast og oppnå ein berekraftig vekst.

Programmet skal vidare optimalisere informasjon og opparbeide ny kunnskap som kan bidra til betre planlegging av areal i sjø og kystsone.

Del dette:

Kontakt

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker