Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Bibliotek/Digitale ressursar

Digitale ressursar

Biblioteket administrerer nokre digitale ressursar som krev passord. Det eine er avisarkivet Atekst som både lærarar og elevar ved skulen kan nytte. Så er det filmrommet.no som berre lærarar har tilgang til. Det er ein variant av filmrommet.no som elevar fritt kan bruke på NDLA.

Brukarnamn og passord til desse tenestene får du ved å henvende deg til Else, bibliotekar!

Atekst

filmrommet.no

 

Kontakt

Else Brita Ness
Bibliotekar
else.brita.ness@sfj.no
57 67 64 29