Sogndal vidaregåande skule/Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Eksamensplan/Eksamen Hafstad vgs

Eksamen ved Hafstad vgs

1. Eksamensordningar

Medium og kommunikasjon (studieførebuande) Eksamen i programfaga PDF document ODT document

Vg1 Medium og kommunikasjon - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Vg2 Medium og kommunikasjon - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Vg3 Medium og kommunikasjon - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Kunst, design og arkitektur (studieførebuande) Eksamen i programfaga PDF document ODT document

Vg1 Kunst, design og arkitektur - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Vg2 Kunst, design og arkitektur - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Vg3 Kunst, design og arkitektur - Aktuelle eksamensfag PDF document ODT document

Studieførebuande programområde (ST) 

Vg1 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg2 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg3 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PDF document ODT document

2. Eksamensplan våren 2020

a) Sentralt gitt eksamen

Trykk her for å sjå planen for skriftleg eksamen våren 2020

b) Munnleg eksamen

Sjå plan for avslutning av skuleåret i Fronter (klar i mai)

3. Vurderingsrettleingar

Det er laga vurderingsrettleiingar i dei fleste faga med sentralt gitt eksamen i Kunnskapsløftet. 

4. Eksamensinformasjon før Eksamensdagen

Vg1 Studiespesialisering

Vg1 Kunst, design og arkitektur PDF document ODT document

Vg1 Medium og kommunikasjon

Vg2 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg2 Kunst, design og arkitektur PDF document ODT document

Vg2 Medium og kommunikasjon PDF document ODT document

Vg3 Studiespesialisering PDF document ODT document

Vg3 Kunst, design og arkitektur PDF document ODT document

Vg3 Medium og kommunikasjon PDF document ODT document

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse PDF document ODT document

5. Anna viktig informasjon

Reglement og retningslinjer for skriftleg eksamen PDF document ODT document

Klageforskrifta 

Klageforskrifta (utdrag) PDF document ODT document

Korleis klagar du?

Skjema - klage på vurdering PDF document ODT document

Ny, særskild og utsett eksamen m.m.

Kva skjer viss det blir oppdaga at du har hjelpemiddel som ikkje er tillatne under eksamen? PDF document ODT document

Må du endre feidepassordet ditt?

6. Eksamensdagen

Mal for svarark Hafstad vgs PDF document ODT document

PGS-rettleiing PDF document ODT document

Todelt eksamen (realfag) PDF document ODT document