Elev- og lærlingombodet i Sogn og Fjordane

Kva kan ombodet gjere for deg som elev eller lærling?

  • Bidra til å styrke medverknad i opplæringa
  • Informere om rettar og plikter
  • Ivareta dine interesser
  • Gje råd og rettleiing
  • Motivere til samfunnsengasjement
  • Arbeide med mobbesaker

Kven kan kontakte ombodet?
Elevar, lærlingar, lærekandidatar, føresette og andre som har spørsmål eller saker som de ønskjer å ta opp. Du kan trygt kontakte ombodet, som har teieplikt!

Kvar kan du treffe ombodet?
Elev- og lærlingombod Venke Nordeide kan du kontakte på følgjande måte:
Telefon: 995 41 913
E-post: venke.nordeide@sfj.no

Facebook: Elev- og lærlingombodet i Sogn og Fjordane

Adresse:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset, Askedalen 2
6863 Leikanger

Plakat som kan skrivast ut og distribuerast

Døme på saker frå elevar (PDF)

Døme på saker frå lærlingar (PDF)

Reglement for elev- og lærlingombodet i Sogn og Fjordane

Nyttige lenker:
www.vilbli.no
www.utdanning.no
www.kunnskapsloeftet.no
www.ungtransport.no
www.utdanningsdirektoratet.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00