MK_PCellerMAC

Elev-PC 2020/2021

06.07.2020 opnar vi for bestilling av elev-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimelig PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin. Maskinane i år vert levert av Komplett.no, og de kan velje mellom tre modellar, to Windows-maskinar, og ein Mac.Meir informasjon frå fylket finn de her.